1920-1930 od lewej willa Asra i willa Borussia, Park Hotel.jpg

Po lewej Willa Astra

Udostępniła: Dorota Marek

Related posts