Andrzej Szymalski

 

Mój życiorys twórczy rozpoczyna się w Warszawie, gdzie kształciłem się artystycznie i prowadziłem działalność zawodową o charakterze twórczym –  współpracując z wieloma teatrami i aktorami sceny muzycznej, dramatycznej i lalkarskiej oraz autorami sztuk, tekstów i filmów autorskich. Do kulminacyjnego punktu tej działalności należy chyba muzyka do musicalu dla dzieci i młodzieży ”Wyprawa Tapatików” – nagranego z Filharmonią Narodową oraz czołówką polskich aktorów śpiewających i wydanego przez Polskie Nagrania w drugiej połowie lat 80ych.

W 1990 roku przeniosłem się w Sudety do Świeradowa Zdroju, gdzie zauroczony Górami Izerskimi i Doliną Kwisy oraz urodą Karkonoszy rozpocząłem twórczość o charakterze niekomercyjnym – nazwałem ją SUDETONY. Powstają tu c y k l e muzyki elektronicznej i Portretony Sudeckie oraz kilka tomików poezji. W 1992 roku zaproszono mnie na Wielki Koncert Muzyki Elektronicznej w Jeżowie Sudeckim, a w roku 1995 zostałem laureatem konkursu na 150-lecie Świątyni Wang w Karpaczu i wyróżniony przez Henryka Tomaszewskiego Nagrodą Główną w dziedzinie Muzyki i Teatru za – V Portreton Sudecki „WANGÓRIA”.

W latach 1996 – 2002 byłem inicjatorem i organizatorem Multimedialnego Festiwalu El-Izerie – Sudecjańskie Święto Sztuk, gdzie przez kilka lat doszło do spotkania znakomitych twórców muzycznych, kreacji Teatrów Ulicznych oraz realizacji plastycznych, poetyckich i fotograficznych, a także niekonwencjonalnych wizji autorskich.

W okresie tym skomponowałem dwa obrazy baletowe – Kondukty i Eseje-Mgły oraz „Hrisulidylię” do Sceny Obrazowej Michała Hrisulidisa. Twórczość z tego okresu często pojawiała się na antenie Programu III PR w audycji Jerzego Kordowicza – Studio El-muzyki, jej fragmenty ukazały się w fonografii Saund-Polu – jako SUDETONY.

W 1997 r. powołałem do życia Towarzystwo Kultury Sudeckiej SUDETORIA – konsolidujące środowisko kulturalne rejonu Jeleniogórskiego i zachodniego pogranicza Sudetów, a następnie przewodniczyłem Grupie – Kultura i Sztuka przy Euroregionie NYSA. W tym czasie powstała Pieśń Trojga Narodów otwierająca historyczną wystawę Polsko-Niemiecką i Toccata Europejska wykonana przez chór na zorganizowanej przeze mnie Biesiadzie Intelektualnej Trzech Narodów.

W międzyczasie powstają trzy filmy TV Wrocław – o działalności, życiu i twórczości wyżej wymienionego, a wraz z ostatnią edycją Festiwalu El-Izerie zostaje on uhonorowany wyborem na Człowieka Roku 2002 Powiatu Lubańskiego w dziedzinie Kultura i Edukacja, aby w roku 2005 otrzymać od Ministra Kultury odznakę – Zasłużony Działacz Kultury.

Nic to – na przełomie stuleci, tysiącleci i życia powstają PIEŚNI IZEROKARKONOSKIE, których c y k l e dzieją się po dziś dzień. Opowiadają one o magii i fantazji gór, historii tej ziemi i ludzkiej codzienności. Powstaje też muzyka kameralna i fortepianowa z cyklu Kapela Sudetica oraz dziełka okazjonalne: „Pałac” – dla Staniszowa i „Hauptmania Jagniątkowska XXI” – dla Muzeum Domu Hauptmanna w Jagniątkowie.

Ale, najważniejszym w tym wszystkim wydaje się jednak stworzenie i dokończenie widowiska słowno muzycznego KSIĘGA GÓR. Spektaklu t e j ż e ziemi – z Postaciami i bohaterami literatury oraz historii trzech ościennych narodów Europy – w obliczu integracji europejskiej i schedy kulturowej Polski, Czech i Niemiec, z wątkami baśni, która niekiedy może się stać nawet rzeczywistością…

Andrzej Szymalski
www.myspace.com/andrzejszymalski