Kościół Katolicki

Kościół Katolicki

1900

Kościół w latach przedwojennych

Udostępniła: Dorota Marek

1930
Kościół w latach 30-tych

Kościół w latach 30 XX-wieku

Udostępniła: Dorota Marek

2010
kościół obecnie

Kościół obecnie

Udostępniła Dorota Marek